«Η ελπίδα δεν είναι (ακόμη) νίκη….»

Με την υπ’ αριθμ. 1912/2022 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις των άρθρων 128-131 και 155 του Ν. 4472/2017, με τις οποίες θεσπίστηκε το νέο μισθολόγιο των μελών του ΔΕΠ, θεωρώντας ότι παραβιάζεται η αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης και οι αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας. Είχε προηγηθεί η υπ’ αριθμ. 4741/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών των μελών ΔΕΠ από το Ν. 4093/2012. Επίσης, είχε δημοσιευτεί πριν από λίγους μήνες η υπ’ αριθμ. 1408/2022 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, με την οποία είχαν κριθεί αντισυνταγματικές οι διατάξεις των άρθρων 138-140 του Ν. 4472/2017, για το νέο μισθολόγιο των γιατρών του ΕΣΥ. Στη βάση αυτών, η απόφαση ήταν μάλλον αναμενόμενη, καθώς το μισθολόγιο του Ν. 4472/2017 δεν αποκαθιστούσε τους μισθούς στα προ του Ν. 4093/2021 επίπεδα, αλλά έχουν δει τα μάτια μας πολλά, όσον αφορά στην προκλητική αγνόηση των μισθολογικών μας αιτημάτων.

Έτσι, η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, οπωσδήποτε είναι θετική, αλλά από μόνη της δεν αποτελεί κριτήριο του τι τελικά και ουσιαστικά θα κερδίσουμε. Καταρχάς, οι συνέπειες της υπ’ αριθμ. 1912/2022 απόφασης, όπως και στην περίπτωση της απόφασης για τους γιατρούς του ΕΣΥ, θα επέλθουν από τη δημοσίευσή της για λόγους δημοσίου συμφέροντος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν καλύπτονται συνάδελφοι που δεν έχουν προσφύγει δικαστικά τα προηγούμενα χρόνια. Κατά δεύτερον, δεν θα είναι η πρώτη φορά – και σίγουρα όχι η τελευταία – που ελληνική κυβέρνηση ενδέχεται να γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων της δικαστικές αποφάσεις που αφορούν σε αποκατάσταση μισθολογικών αδικιών δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και συνταξιούχων. Τέλος, μετά την απόφαση του ΣτΕ για το μισθολόγιο των γιατρών του ΕΣΥ, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ, μεταξύ άλλων προεκλογικών υποσχέσεων, μεσοσταθμική αύξηση της τάξης του 10%, όταν ήδη ο πληθωρισμός τρέχει με πάνω από 12%.

Ωστόσο, το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ, σε πρόσφατο Δελτίο Τύπου (8/10/2022), έσπευσε να μιλήσει για δικαίωση των θέσεων της Ομοσπονδίας αναφέροντας ότι «…θα συνεχίσει με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο να διεκδικεί και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των καθηγητών…». Αλλά, το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ, στο οποίο βρίσκονται οι ίδιες παρατάξεις για πάνω από 10 χρόνια, δεν μας εξήγησε ποιο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα που είχαν οι μέχρι σήμερα «νόμιμοι και πρόσφοροι» τρόποι διεκδίκησης που υιοθέτησε διαχρονικά και ποιες είναι οι ευθύνες των παρατάξεων αυτών για τη σημερινή μισθολογική κατάντια του κλάδου, ειδικά μετά τις εξοντωτικές αυξήσεις του κόστους διαβίωσης κατά το τελευταίο έτος.

Στα Διαγράμματα Π.I και Π.II του Παραρτήματος, παρουσιάζονται οι ετήσιες μεταβολές του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ)  – για το 2022 έχει ληφθεί ο ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2022 – και του ονομαστικού και πραγματικού μισθού (με βάση τις ακαθάριστες αποδοχές) για τις βαθμίδες του Επίκουρου, του Αναπληρωτή και του Καθηγητή, με ενδεικτικά έτη προϋπηρεσίας. Από τα διαγράμματα καθίστανται εμφανείς οι μνημονιακές περικοπές των ετών 2010 και 2012 και οι μικρές αυξήσεις του νέου μισθολογίου (Ν. 4472/2017), οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν αποκατέστησαν τις προ του Ν. 4093/2012 αποδοχές. Μάλιστα, οι πραγματικές απολαβές, το τρέχον έτος, έχουν υποστεί πρόσθετες μειώσεις άνω του 10% εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού.

Για να γίνει κατανοητό το πραγματικό μέγεθος των απωλειών, τα ακόλουθα Διαγράμματα 1 και 2 δείχνουν τη μεταβολή του ονομαστικού και πραγματικού μισθού και του ΔΤΚ για την περίοδο 2010 – 2022, με έτος βάσης το 2009. Το 2022, σε όρους ονομαστικού μισθού, οι απώλειες σε σχέση με το 2009 κυμαίνονται μεταξύ 25% και 35%, ανάλογα με τη βαθμίδα, ενώ οι πραγματικές απώλειες, όλων των βαθμίδων, υπερβαίνουν το 40%, με αυτές του Καθηγητή στο ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο να ανέρχονται σε 50% περίπου.

Διάγραμμα 1. Ποσοστιαία μεταβολή του ΔΤΚ και του ονομαστικού μισθού μεταξύ 2010-2022, σε σχέση με το 2009

Διάγραμμα 2. Ποσοστιαία μεταβολή του ΔΤΚ και του πραγματικού μισθού μεταξύ 2010-2022, σε σχέση με το 2009

Τέλος, στα Διαγράμματα 3 και 4 υπολογίζονται οι αντίστοιχες μεταβολές ονομαστικού και πραγματικού μισθού και ΔΤΚ για την περίοδο 2013-2022, με έτος βάσης το 2012 (υπό την παραδοχή της επαναφοράς των μισθών στα προ του Ν. 4093/2012 επίπεδα). Η ανάλυση αυτή στοχεύει να αναδείξει τις μισθολογικές απώλειες που έχουμε υποστεί λόγω της μη συμμόρφωσης της Πολιτείας με τις αποφάσεις του ΣτΕ. Σύμφωνα με τα διαγράμματα αυτά, οι απώλειες του ονομαστικού μισθού, σε σχέση με το 2012, ανέρχονται σε περίπου 10% και του πραγματικού μισθού σε 20% και πλέον για τις ανώτερες βαθμίδες.

Διάγραμμα 3. Ποσοστιαία μεταβολή του ΔΤΚ και του ονομαστικού μισθού μεταξύ 2013-2022, σε σχέση με το 2012

Διάγραμμα 4. Ποσοστιαία μεταβολή του ΔΤΚ και του πραγματικού μισθού μεταξύ 2013-2022, σε σχέση με το 2012

Η τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας, αλλά πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για την αποκατάσταση της μισθολογικής μας αξιοπρέπειας, όπως έχει αποδείξει η πραγματικότητα των τελευταίων ετών. Οι παρατάξεις του Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ έχουν ανάγει – σχεδόν εμμονικά – τις μισθολογικές διεκδικήσεις σε δικαστική διαμάχη. Είναι προφανές πως είτε θέλουν αλλά δεν μπορούν, είτε – ακόμη χειρότερα – δεν θέλουν να αγωνιστούν πραγματικά, μιας που κυριαρχεί η αντίληψη των «καλών σχέσεων» με το  κυβερνών κόμμα. Αν η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη τακτική δεν αλλάξει, αν δεν θυμηθούμε ότι, διαχρονικά οι όποιες μισθολογικές αυξήσεις ήταν αποτέλεσμα σκληρών αγωνιστικών διεκδικήσεων, η κατάσταση που βιώνουμε θα βαίνει επιδεινούμενη. Ήρθε η ώρα κάθε ένας και κάθε μία από εμάς να αποτελέσει μέρος της συλλογικής προσπάθειας που απαιτείται για την αντιστροφή της σημερινής πορείας, για την ανάκτηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

 Επαναφέροντας τις προτάσεις μας, ως Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι ΕΜΠ:

  • ζητούμε την καθιέρωση της δυνατότητας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης όλων των μελών ΔΕΠ με σημαντική αύξηση των αποδοχών στα πρότυπα άλλων χωρών (π.χ. Ιταλία ή Μάλτα)
  • απαιτούμε άμεσα αύξηση 20% στους μισθούς για όλα τα μέλη ΔΕΠ, ανεξάρτητα από τις ατομικές δικαστικές προσφυγές, για να καλυφθούν οι απώλειες σε σχέση με το 2012 και κατάθεση ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την κάλυψη των απωλειών της τελευταίας δεκαετίας, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε, υπερβαίνουν το 40%
  • ζητάμε από την ΠΟΣΔΕΠ να οργανώσει, μαζί με τους Συλλόγους, δράσεις αγωνιστικής κινητοποίησης για πραγματική διεκδίκηση των δίκαιων αυτών αιτημάτων, εγκαταλείποντας την αδιέξοδη στρατηγική των δικαστικών και μόνο διεκδικήσεων
  • καλούμε για μία ακόμη φορά όλους τους συναδέλφους να ξαναβρούμε τον βηματισμό  μας  ως  Σύλλογος  και  να  αναπτύξουμε,  μαζί  με  τους άλλους Συλλόγους ΔΕΠ αλλά και τους υπόλοιπους εργαζόμενους που επίσης πλήττονται από το κύμα ακρίβειας, ένα κοινό μέτωπο ποικιλόμορφων δράσεων, με στόχο την αποκατάσταση των μισθών μας και της αξιοπρέπειάς μας.

18.10.2022

 

Υ.Γ. Επί του πιεστηρίου….

Την ώρα που γράφονταν οι τελευταίες γραμμές της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, έγινε γνωστό ότι απαγορεύτηκε στο συνάδελφο Τάκη Πολίτη, Αναπλ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και γνωστό για την κοινωνική και συνδικαλιστική του δράση, να ταξιδέψει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη προς το Καράκας όπου θα δίδασκε σε πανεπιστήμιο κάνοντας χρήση εκπαιδευτικής άδειας. Η απαγόρευση πραγματοποιήθηκε με αίτημα της Υπηρεσίας Τελωνείων και Συνόρων των ΗΠΑ (NTVC), επειδή θα πετούσε σε αμερικανικό FIR. Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό καθώς αφορά σε στοχοποίηση πολιτών και περιστολή αυτονόητων δικαιωμάτων τους για φρονηματικούς λόγους. Οι Σύλλογοι ΔΕΠ, η ΠΟΣΔΕΠ αλλά και η συντεταγμένη Πολιτεία οφείλουν να αντιδράσουν…

(Περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν: https://www.efsyn.gr/politiki/363382_apagoreysi-ptisis-made-usa-se-ellina-kathigiti)

Παράρτημα:  Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του ΔΤΚ. του ονομαστικού μισθού και του πραγματικού μισθού

Διάγραμμα Π.I. Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του ΔΤΚ και του ονομαστικού μισθού

Διάγραμμα Π.II. Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του ΔΤΚ και του πραγματικού μισθού

 

«Η ελπίδα δεν είναι (ακόμη) νίκη….» 18-10-2022

Προσθέστε το σχόλιο σας

Έλεγχος ασφαλείας *