Επικοινωνια

Στοιχεία επικονωνίας
  • Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773
  • 210-7722214
  • infoATpd.ntua.gr
  • 210-7722156