Μηνιαία Αρχεία Μάιος 2017

(Ξανα)ανακαλύπτοντας τα Μαθηματικά

Κατά την πρόσφατη Σύνοδο των Πρυτάνεων, ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε αυξήσεις στο μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών, οι οποίες θα κυμαίνονταν από 2,5% (για τους Λέκτορες) έως 7,5% (για τους Καθηγητές). Μάλιστα, οι αυξήσεις αυτές παρουσιάστηκαν ως μια προσπάθεια αναγνώρισης των μεγάλων μειώσεων που υπέστησαν οι αποδοχές των Πανεπιστημιακών κατά την τριετία 2010-2012 (από 30% έως 40% περίπου στις καθαρές αποδοχές λαμβάνοντας υπόψη τις μειώσεις βασικού μισθού και επιδομάτων και την κατάργηση των δώρων).

Μαθαίνουμε ότι με τα Μαθηματικά της σημερινής κυβέρνησης, η νέα μισθολογική μείωση, κατά 8,5% σε έναν Καθηγητή, έρχεται για να καλύψει, έστω και κατά ένα μέρος, μισθολογικές απώλειες της τάξης του 40% από το 2010 έως σήμερα!

Το Σάββατο 13 Μαΐου, ωστόσο, με την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου για τα νέα μνημονιακά μέτρα, αποδείχτηκε ότι όχι απλά δεν υπάρχουν αυξήσεις αλλά, αντιθέτως, οι καθαρές αποδοχές είναι μειωμένες στις ανώτερες βαθμίδες (Αναπληρωτές και Καθηγητές) από 1% έως και 8,5%, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ενώ στις κατώτερες (Λέκτορες και Επίκουροι) είναι πρακτικά στα ίδια επίπεδα! Μετά το περίφημο “0% + 0% = 14%”, 15 χρόνια πριν, μαθαίνουμε ότι για τα Μαθηματικά της σημερινής κυβέρνησης, η νέα μισθολογική μείωση, κατά 8,5% σε έναν Καθηγητή, έρχεται για να καλύψει, έστω και κατά ένα μέρος, μισθολογικές απώλειες της τάξης του 40% από το 2010 έως σήμερα! Ε, όχι κι έτσι!

Το νέο μισθολόγιο φέρνει σημαντικές μειώσεις προκειμένου να ικανοποιήσει δύο σκοπιμότητες:

(α) να μειώσει το συνολικό μισθολογικό κόστος. Είναι γνωστό πως, λόγω της μη αναπλήρωσης των κενών θέσεων που έχουν προκύψει από συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις συναδέλφων, τόσο στο ΕΜΠ όσο και στα άλλα ΑΕΙ, υπάρχει «αντιστροφή της πυραμίδας». Συνεπώς, οι μειώσεις για τις ανώτερες βαθμίδες κάθε άλλο παρά τυχαίες είναι και αφορούν το μεγαλύτερο μέρος των καθηγητών (στο ΕΜΠ πάνω από το 70% των μελών ΔΕΠ υπηρετούν σήμερα στη βαθμίδα του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή)...

Περισσοτερα...